เงื่อนไขการรับประกันสินค้า-Digitalfocus
ข้อกำหนดการยกเว้นการรับประกันสินค้า
  • มีสภาพที่เกิดจากการใช้งานผิดปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
  • ทางบริษัท ฯ ไม่ให้การรับประกัน สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, น้ำเข้า เป็นต้น ไม่อยู่ในการรับประกัน
  • สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัท มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ ไม่อยู่ในการรับประกัน
  • การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า ไม่อยู่ในการรับประกัน
  • ทางบริษัท ฯ ไม่ให้การรับประกันร่องรอยการขูดขีด ถลอกบริเวณภายนอกอื่นๆที่มิได้ทำให้ความสามารถในการใช้งานผิดปกติเสียไป
  • ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี
  • ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากซอฟแวร์ หรือระบบปฏิบัติการที่ผิดปกติอันมีสาเหตุมาจาก ระบบ Lan System, Internet และโทรศัพท์ กรณีเข้าตรวจเช็คบริษัท ฯ ขอคิดค่าดำเนินการ
  • สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน ที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำ

ติดตามเรา

FACEBOOK
YOUTUBE

ติดต่อเรา

HOTLINE : 0 2136 8989
Email : sales@digitalfocus.co.th
แจ้งเคลมสินค้า
สมัครตัวแทนจำหน่าย

ที่อยู่

2782/4-6 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

COPYRIGHT © 2014 DIGITALFOCUS.,CO.LTD ALL RIGHTS RESERVED.