เเนะนำ Smart IR Transmitter (Full Direction)

เเนะนำ Smart IR Transmitter (Full Direction)

ขอเเนะนำ!! Smart IR Transmitter (Full Direction)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งงานควบคุมเปิด-ปิด การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นระบบอินฟาเรดทั้งหมด เช่น เครื่องปรับอากาศ ทีวี เครื่องเสียง โดยสามารถ Control คำสั่งการทำงานทุกปุ่มบนรีโมทให้มาอยู่บนแอพพลิเคชั่น เพื่อให้การใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

คุณสมบัติ:
1.อินฟาเรดรอบทิศทาง
2.ควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้รีโมท
3.ระบบความปลอดภัยเข้ารหัส AES-128 bit
4.เปิด-ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ
5.สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับเซ็นเซอร์
6.ตั้งเวลาเปิด-ปิด
7.ควบคุมผ่านแอพลิเคชั่น
8.ประหยัดพลังงาน
9.ควบคุมระยะไกล(มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)