Hikvision 4.0 by Digital Focus

Hikvision 4.0 by Digital Focus เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ประชุมยาวนาน (8 ชม) กับ Mr. Greg Asia Pacific Marketing Director (อำนาจสูงสุด ) และ Micheal GM Hikvision Thailand ข้อสรุปทางผู้ใหญ่ Hikvision สั่งให้สนับสนุน Digital Focus มิตรแท้ สร้างชื่อและจำหน่าย Hikvision เพียงยี่ห้อเดียว มากว่า 11ปี ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างเต็มที่ โดยจะมีการคุมราคาขาย อย่างเข้มงวดให้ DGF ขายสินค้าทุกตัว ตั้งแต่กล้องใช้ในบ้าน ( Jigami) ,กล้องติดรถขนส่ง ผ่าน 3G ถึงกล้องใช้ในโครงการ Smart City จะมีการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหาร เครือข่าย ตัวแทนจำหน่าย Hikvision by Digital Focus ใหม่ ด้วยโปรแกรม Copy จาก Europe โดยเน้นความรู้สินค้า ผลประโยชนํได้ตามเป้าหมายที่ทำได้ การส่งเสริมการขาย การบริการหลังการขาย การควบคุมราคา เพิ่มสินค้าIoTของ Hikvision ที่มีกำไรดีมาจำหน่าย เน้นให้ตัวแทนจำหน่ายมีกำไร ทำธุรกิจที่ยั่งยืนร่วมกันบริหารการขาย ผ่าน www.iot.co.th