คณะที่ทำการปกครองอำเภอพนมดงรัก เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่อาคาร smart building

คณะที่ทำการปกครองอำเภอพนมดงรัก เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่อาคาร smart building

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะทำงานที่ทำการปกครองอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่อาคาร smart building บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด เพื่อรับความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปค่ะ