ฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของผู้รับเฟมาเทสโก้โลตัส

ฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของผู้รับเฟมาเทสโก้โลตัส

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของผู้รับเฟมาเทสโก้โลตัส(E,EE)" จัดโดย บริษัทพาร์ทเนอร์ชิพเซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (PCM) ในหัวข้อต่างๆอาทิเช่น "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานไฟฟ้า"หรือจะเป็น "อันตรายและการป้องกันอันตราย"และหัวข้อน่าสนใจอีกมากมาย