อบรมหลักสูตร การขาย การติดตั้ง การบริการแบบมืออาชีพ! Wulian Smarthome ไร้สาย

อบรมหลักสูตร การขาย การติดตั้ง การบริการแบบมืออาชีพ! Wulian Smarthome ไร้สาย

ภารกิจในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปด้วยดีกับงานอบรมหลักสูตร การขาย การติดตั้ง การบริการแบบมืออาชีพ! Wulian Smarthome ไร้สายอันดับ 1 ของโลก! ร่วมกับครอบครัวDGF famiily ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น.