งาน Drone Forum

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัดได้ร่วมเป็นหนึ่งกับงาน Drone Forum งานประชุมเสวนา "DRONE & UAV ในห้วงอากาศ ความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยด้านการบิน" ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมกองทัพอากาศ วันนี้เรามีภาพบรรยากาศของการอบรม กฎการบิน การใช้ห้วงอากาศ สำหรับอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก พร้อมผู้ร่วมงานได้รับเกียติบัตรจากสำงานกสทช. เปิดโอกาสให้ยืนขอขึ้นทะเบียนความถี่ในการใช้โดรน และชมนิทรรศการเกี่ยวกับ DRONE/UAV ของหน่วยงานและบริษัทห้างร้านชั้นนำทั่วประเทศ