Solution Smart Building And Home Automatio

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าจากบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด กว่า100ท่าน ที่มาร่วมจัดงานสัมนาในหัวข้อ Solution Smart Building & Home Automation และเข้าเยี่ยมชมอาคารอาคารอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยพร้อมชมเทคโนโลยีต่างๆของบริษัท