ภาพรวมและคาดการณ์แนวทางการทำตลาด ในปี 2019

ภาพรวมและคาดการณ์แนวทางการทำตลาด ในปี 2019

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ขอขอบพระคุณ MR. Hu Yangzhong Hikvision President ที่เป็นเกียรติ ร่วมฟังภาพรวมและคาดการณ์แนวทางการทำตลาด ในปี 2019 และเข้าเยี่ยมชมอาคารอัจฉริยะ