งานประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจร

งานประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจร

เมื่อวันที่21 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจร ที่ สถาบันเทคโนโลยี่ พระจอมเกล้า ลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพร ทาง ดิจิตอลโฟกัส ได้รับเกียรติให้นำ DJI Drone เพื่อ การเกษตร มาแสดงแก่ ท่านนายก พล เอก ประยุทธ จันทร์โอชา คณะรัฐมนตรี และ ผู้ร่วมงาน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก