อบรมผลิตภัณฑ์ระดับโลก อย่างHikvision,Wulian,Zk teco

อบรมผลิตภัณฑ์ระดับโลก อย่างHikvision,Wulian,Zk teco

workshop บริษัทดิจิตอลโฟกัส ร่วมกับ บ. Alltech Solution ที่จัดขึ้นในวันที่ 7-8 กันยายน 2561 นำโดย ทีมวิทยากร ทรงคุณวุฒิและมา กประสบการณ์ ของ Digitalfocus เข้าร่วมอบรมผลิตภัณฑ์ระดับโลก อย่างHikvision,Wulian,Zk teco และ Ihorn ที่สำนักงาน ของ Alltech Solution จังหวัดเชียงใหม่