workshop กฎหมายและข้อควรระวังเกี่ยวกับโดรน

workshop กฎหมายและข้อควรระวังเกี่ยวกับโดรน

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ขอขอบพระคุณหน่วยงาน PTT Maintenance & Engineering ที่ไว้วางใจสั่งซื้อสินค้าอุปกรณ์โดรนและให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าดูแลด้านเทคนิคต่างๆ พร้อมทั้งเข้าอบรมทำ workshop ระยะเวลา 3 วัน ในหัวข้อ”กฎหมายและข้อควรระวังเกี่ยวกับโดรน,ฝึกการใช้โดรน,ทดลองควบคุมโดรน,การใช้งานเมนูต่างๆของโดรน,ข้อควรระวังและการแก้ไขปัญหา พร้อมรับมอบวุฒิบัตร” นักบินโดรนมืออาชีพ”