ม รังสิตที่เคยเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านมาฮาดีร์ บิน โมฮามัด นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย

ม รังสิตที่เคยเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านมาฮาดีร์ บิน โมฮามัด นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2018 ดร วีระพงษ์ ชุติภัทร์ กรรมการ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส ได้ประสานงานพาคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาของ ม รังสิตที่เคยเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านมาฮาดีร์ บิน โมฮามัด นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย เมื่อต้นปี มาเยี่ยมชม โชว์รูมและอาคารอัจฉริยะของ Hikvision ผู้ผลิตกล้องวงจรปิดอันดับ1 ของโลก ที่เมืองหางโจว