เสวนา ทิศทางในการพัฒนา AI และแนวโน้มเทคโนโลยีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

เสวนา ทิศทางในการพัฒนา AI และแนวโน้มเทคโนโลยีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

เสวนา ทิศทางในการพัฒนา AI และแนวโน้มเทคโนโลยีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของโลก ในปี 2019 ในงาน Hikvision AI Forum Seminar ในงานSecutech THAILAND วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 @ไบเทคบางนา ห้อง GH 203 เวลา 12.30 -17.15 น.