The Country winner of Family Business(Large Tier) for ASEAN Business Award 2019

The Country winner of Family Business(Large Tier) for ASEAN Business Award 2019

อีกหนึ่งรางวัลแห่งความสำเร็จระดับอาเชียน คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ และครอบครัวเข้าร่วมรับรางวัล The Country winner of Family Business(Large Tier) for ASEAN Business Award 2019 ในวันที่ 2 พย.ที่ผ่านมา ณ อิมแพค เมืองทางธานี
ทางผู้บริหารและพนักงานขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณและตัวแทนจำหน่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา จนได้รางวัลแห่งอาเซียนในครั้งนี้
โดยบริษัท Digital Focus มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับธุรกิจให้ตอบโจทย์ลูกค้า และได้รับมาตรฐานสากล
ทั้งในระดับ Asean Asia และ World Class