ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง)ประกาศ กสทช

ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง)ประกาศ กสทช.

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง)ประกาศ กสทช.โดยทางบริษัทฯได้ให้คุณธนวัฒน์ กลัดอยู่ ตำแหน่งหัวหน้าวิศวะ อาวุโส รับฟังเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ