������������������������������������������������ ���������������������������������������������������

กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564
ช่วงเช้าทางบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัดได้มีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พร้อมให้โอวาทและพรให้กับพนักงาน ต่อด้วยกิจกรรมเล่นเกมส์สร้างความสนุกสนานให้กับพนักงานเป็นอย่างมาก
ช่วงบ่าย ได้มีการจัดกิจDGF Team Building ได้รับทั้งความสนุก มันส์ ฮ่า และสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานในการทำงานร่วมกัน
ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ได้จัดงานนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับพรที่เป็นสิริมงคลก่อนขึ้นปีใหม่ไทยและความสนุกสนาน
สงกรานต์ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ด้วยความปราถนาดีจากบริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัด