ส่งมอบเครื่อง X-Ray บริษัท DNA STAR VEGAS CO.,Ltd. ประเทศกัมพูชา

ส่งมอบเครื่อง X-Ray บริษัท DNA STAR VEGAS CO.,Ltd. ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ได้เดินทางส่งมอบเครื่อง X-Ray ยี่ห้อ Fiscan และ ติดตั้งConfigระบบแก่ลูกค้าบริษัท DNA STAR VEGAS CO.,Ltd. ประเทศกัมพูชา