จัดประชุม คณะกรรมการ​ และ สมาชิก สมาคม​Thai IoT ประจำเดือน พฤษภาคม

จัดประชุม คณะกรรมการ​ และ สมาชิก สมาคม​Thai IoT ประจำเดือน พฤษภาคม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ​เป็น เจ้าภาพ จัดประชุม คณะกรรมการ​ และ สมาชิก สมาคม​Thai IoT ประจำเดือน พฤษภาคม คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กรรมการผู้จัดการ  ขอขอบคุณ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมและ​คณะกรรมการ​ มากที่ช่วยกันผลักดัน ยกระดับ ความรู้ AI, IoT สร้างเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ​ให้สมาชิกและ SI ให้มีโอกาส รับงานโครงการ ต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน