อบรมสัมมนาให้กับบริษัท​อสังหาริมทรัพย์​รายใหญ่ ในตลาดหลักทรัพย์​ ที่ไว้วางใจติดตั้ง Wulian​ Smart Home

อบรมสัมมนาให้กับบริษัท​อสังหาริมทรัพย์​รายใหญ่ ในตลาดหลักทรัพย์​ ที่ไว้วางใจติดตั้ง Wulian​ Smart Home

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้กับบริษัท​อสังหาริมทรัพย์​รายใหญ่ ในตลาดหลักทรัพย์​ ที่ไว้วางใจติดตั้ง Wulian​ Smart Home ในโครงการคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านให้เกียรติส่งทีมวิศวกร,ช่างเทคนิคและนักวิจัยนวัตกรรมมาเข้าอบรมเทคโนโลยี​ AI, IoT, Security​ ด้วย วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ของบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ​ใน โครงการ Property​ innovation​ by DGF Academy
สนใจสอบถาม
02-136-8989
Facebook:@thedigitalfocus
Line@:@digitalfocus