ต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าปทุมธานี ที่งาน Smartcity​ roadshow 2019

ต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าปทุมธานี ที่งาน Smartcity​ roadshow 2019

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด นำโดยคุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าปทุมธานี ที่งาน Smartcity​ roadshow 2019 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี ในวันที่28- 29 พฤษภาคม 2562