้ต้อนรับคณะทำงาน AIOT ของสมาคมThaiIoT ในการประชุม

้ต้อนรับคณะทำงาน AIOT ของสมาคมThaiIoT ในการประชุม

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ได้ต้อนรับคณะทำงาน AIOT ของสมาคมThaiIoT ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้ง รองประธาน, ที่ปรึกษา​ มีการเสนอ วิสัยทัศน์​ แนวทาง การดำเนินการ โดยเน้น การสร้าง เคลือข่าย , สร้างตลาด และ ความร่วมมือกัน จาก ผู้เข้าร่วมประชุม