ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและบ่มเพาะธุรกิจ

ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและบ่มเพาะธุรกิจ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด และประธานคณะทำงาน AIOT สมาคมไทยไอโอที ร่วมกับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและบ่มเพาะธุรกิจ
เพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษา