สร้างสัมพันธ์ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด และผู้บริหารทีมงานHikvision

สร้างสัมพันธ์ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด และผู้บริหารทีมงานHikvision

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม MINI PARTY สร้างสัมพันธ์ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด และผู้บริหารทีมงานHikvision ขอขอบคุณทีมงาน Hikvision มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน พร้อมเยี่ยมชมอาคารอัจฉริยะ